Vi holder os opdateret på udviklingen gennem netværk og samarbejde

Vi holder os opdateret på udviklingen, så vi kan rådgive og yde den bedste service til vores kunder. Derfor samarbejder vi med en række institutioner og organisationer.

Vi er derudover med i en række netværk med de førende inden for blandt andet pneumatik, automatisering og miljøteknologi.

Akademiet for de tekniske videnskaber

ATV ønsker at gøre Danmark til et mere innovativt land, især inden for de tekniske, naturvidenskabelige og sundhedsviden-skabelige områder.

Dansk Miljøteknologi

Dansk Miljøteknologi har til formål at sætte en ny dagsorden for dansk miljøpolitik. En dagsorden som handler om innovation og teknologi, der kan sikre rent miljø til verden.

DIRA – Dansk Robot Netværk

Danish Industrial Robot Association er et netværk for danske virksomheder og vidensinstitutioner, der er interesserede i robotteknologi og automatisering.

Fremstillingsindustrien

Fremstillingsindustrien er en medlemsforening i DI. Det er et fagligt fællesskab, der kan skabe synergi på grund af medlemmernes mulighed for at hjælpe og støtte hinanden.

Dansk Automationsselskab (DAU)

I DAU arbejdes der på at fremme vilkårene for automation i Danmark. Netværket erfaringsudveksler og giver inspiration til nye automationsløsninger.

DFM

DFM er Danmarks nationale metrologiinstitut, og besidder den højeste målekompetence i Danmark inden for en række centrale målestørrelser.

MADE – Manufacturing Academy of Denmark

Made blev lanceret i 2014 for at skabe en platform for anvendt forskning, udvikling og innovation i danske produktionsvirksomheder.

Samarbejder

AVS Danmark samarbjder med følgende institutter og organisationer.

DFM – Danmarks Nationale Metrologiinstitut

Et godkendt teknologisk serviceinstitut (GTS). De yder service til laboratorier, industri og myndigheder inden for områderne metrologi og akkreditering.

DTU – Danmarks Tekniske Universitet

DTU er et monofakultært og selvejende universitet med en bestyrelse som øverste myndighed. Universitetets daglige ledelse varetages af rektor.

Ingeniørhøjskolen

En selvstændig enhed på Aarhus Universitet, der fokuserer på at skabe diplomingeniøruddannelser af høj kvalitet. Højskolen er optaget i det internationale elitenetværk for ingeniøruddannelser CDIO.

RoboCluster

RoboCluster er et nationalt innovationsnetværk, der samler de danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi.

Syddansk Universitet

Syddansk Universitet har omkring 115 uddannelser inden for humaniora, samfundsvidenskab, naturvidenskab, sundhedsvidenskab og ingeniørvidenskab.

Teknologisk Institut

Teknologisk Institut hjælper over 10.000 virksomheder med at løfte udviklingen indenfor områder som produktion, energi, fødevarer, byggeri m.m.

Aalborg Universitet

AAU udbyder uddannelser og forskning inden for humaniora, natur-, samfunds- og ingeniør- og sundhedsvidenskab.