Trykregulatorer/ventiler

Trykstyring med avanceret pneumatisk kontrol-teknologi. Mange fremstillingsprocesser kræver pneumatisk trykstyring og regulering i lukket sløjfe. Reguleringssløjfer er en kæde af processer, der altid fører tilbage til udgangspunktet. Feedback-sløjfen giver systemet mulighed for at opnå den største grad af nøjagtighed. Vi tilbyder elektro-pneumatiske reguleringsventiler med både enkelt og dobbelt lukkede sløjfer.

Regulering med 1 lukket sløjfe

Servoventilerne har en indbygget tryktransducer, der fører et elektrisk signal, svarende til udgangstrykket for ventilen tilbage i den lukkede sløjfe til indgangen af styreelektronikken.

Styringen regulerer herefter på baggrund af dette signal udgangstrykket, så det konstant er i overensstemmelse med den ønskede værdi. Dette sikrer den store nøjagtighed for ventilen, der som før omtalt ligger indenfor +/-0,2% af fuld skala. Der spares desuden tid og penge, fordi man slipper for at skulle anskaffe en ekstra sensor for at opnå lukket sløjfe regulering. Den er allerede indbygget.

Enkeltsløjfemodellerne anvendes først og fremmest til regulering af tryk. Udgangstrykket er proportionalt med det elektriske indgangssignal, der tilføres fra en ekstern styreenhed (f.eks. et potentiometer, en PLC eller en PC).

Regulering med 2 lukkede sløjfer

Proportional er udstyret med en ekstra sløjfe til indgangen. Dette giver mulighed for at tilkoble en ekstern sensor udover den interne, der findes i forvejen. Signalet fra den eksterne sensor (sløjfe 2) sammenlignes med det eksterne styresignal. Denne sammenligning bliver herefter også sammenlignet med signalet fra den interne sensor (sløjfe 1). Enhver afvigelse fra normen mellem disse signaler, vil bevirke at ventilen regulerer systemet ind, så det kommer i balance. Dvs. at signalet ude ved selve processen (målt af den eksterne sensor) svarer præcist til den ønskede værdi bestemt af det eksterne styresignal tilført ventilen.

Den væsentlige egenskab, at ventilerne kan modtage signal fra en ekstern sensor, åbner op for en helt ny verden af muligheder for proportional styring af pneumatiske systemer. Man kan med stor nøjagtighed kontrollere parametre som f.eks. tryk, kraft, moment, position eller flow.

Brug for hjælp?

Kontakt os på 4656 4343

Vi hedder Kjeld, Ole og Niels og vi sidder klar til at hjælpe uanset hvilken løsning, du har behov for.

Book et møde

Ønsker du besøg eller vil du holde mødet digitalt?

Uanset dit valg, taler vi gerne om proportionalventiler og trykstyring med dig. Udfyld nedenstående.

Lars Engmann

Telefon: +45 46 56 43 43
Mobil: +45 61 61 12 00
E-mail: le@avsdanmark.dk