Ved at at benytte spotkøling kan man effektivt køle på overflader, hvor uønsket varme opstår.

Det kan eksempelvis være ved fræsning, boring, slibning og drejning med videre. Samtidig blæses spåner og andre urenheder bort.

At bibeholde en lav temperatur under bearbejdning gør processen lettere og forlænger værktøjets levetid.

Vortex generator
Kold luft på op til -46˚C direkte fra din trykluftforsyning – uden nogen bevægelige dele!

Vortex generatoren er en driftsikker og vedligeholdelsesfri løsning på en lang række industrielle punktkølings-problemer. Ved at anvende en standard trykluftforsyning som ‘energi kilde’, kan en vortex-køler danne to typer luftstrømme, en varm og en kold.

Vortex generatoren kan skabe:

  • Temperaturer fra -46˚C til 127˚C
  • Flow rater fra 28 til 4248 SLPM
  • Køling op til 2571Kcal/t

Temperatur, flow og køling kan justeres over et bredt område ved at bruge styringsventilen i varmluftafblæsningens ende.

Generatoren er fremstillet i rustfrit stål. Rustfrit ståls modstandsevne overfor slidtage såvel som over for korrosion og oxydering, sikrer genratoren en driftsikker vedligeholdelsesfri operation i mange år frem.

Koldluft pistol
En ny løsning til et gammelt problem. Opvarmningen ved tør maskinbearbejdning reducerer værktøjets levetid og maskinens værdi. Koldluft-pistolen producerer en strøm af ren kold luft på 28° under luftforsynings temperaturen. Processen er støjsvag og der er ingen bevægelige dele at slide op. Den kolde luft fjerner den dannede varme og er med til at forlænge værktøjets levetid samt øge produktiviteten ved maskinbearbejdning, når der ikke kan/må bruges køle-/smøremidler. Kølepistolen er en alternativ til dyre kølesystemer.

Der er væsentlige miljøforbedrende fordele ved at benytte kølepistolen, da der ikke er luftbårne olieareosoler i luften, ligesom maskine og arbejdsplads holdes fri for fedtede overflader.

For at forhindre tilfrysning under anvendelsen har man gjort kølepistolen ikke-indstillelig. Kold luftflow og temperatursænkning er fabriksindstillet for at optimere pistolens køleevne.