Små dråber med stor indflydelse på produktionen
Produktion af trykluft danner uvægerligt kondensat, der næsten altid indeholder olierester og andre snavspartikler, som kan skade dine trykluftanlæg. Derfor bør kondensat fjernes!

Kondensatdræn forbedrer levetiden på maskinerne
Kondensat er ikke noget, der udskilles i samme mængde hele tiden, derfor er vores kondensatdræn niveauregulerende, hvilket vil sige, at de selv afpasser mængden af kondensat, der skal drænes. Den intelligente elektronik gør, at drænet minimerer trykluftforbruget, energiforbruget og dermed omkostningerne.

• Intet unødvendigt tab af trykluft.
• Tømning tilpasset mængden af kondensat.
• Sensor registrerer enhver type af kondensat.
• Upåvirket af snavs.
• Minimal vedligeholdelse.
• Fuldautomatisk overvågning.

Kondensatdrænet kan anvendes i ethvert trykluftanlæg og fås i mange størrelser til at dække mange forskellige behov for dræning af kondensat.

Med kondensatdrænet kan du problemfrit tømme din tryklufttank for kondensat og dermed forbedre levetiden på dine maskiner. En sensor registrerer mængden af kondensat og tilpasser automatisk tømning af tanken uden tab af trykluft og med et minimalt energiforbrug. Dette gør løsningen langsigtet og mere økonomisk end en magnetventil med timer.